Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, facilitarle un acceso más rápido a los mismos y personalizarlos mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información en nuestra política de cookies

x

FAQ

 1. 1
  QUALITAT DE L'AIGUA

  Què és l’aigua potable? 

  L'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea, consideren l’aigua potable com aquella que es pot beure cada dia, durant tota la vida sense risc per a la salut. Aquesta és l’aigua que portem fins a casa teva, superant amb escreix la normativa sanitària més estricta.

  Com es fixa la qualitat que ha de tenir l’aigua de l’aixeta? 

  La Unió Europea, seguint les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de determinats components presents en l’aigua. Molts d’aquests no perjudiquen el cos humà –alguns inclús aporten beneficis- i altres, només si estan presents en grans quantitats.

  Com s’assegura la potabilitat de l’aigua que arriba a les llars?

  L’aigua que arriba a les llars és l’aigua més controlada. Per això l’empresa realitza anàlisi per garantir l’absència de microorganismes i productes químics indesitjables, conèixer les característiques físico-químiques de l’aigua distribuïda i per controlar altres característiques com l’olor, el color i el sabor. Així, s’analitza la presència de més de 90 paràmetres de tipus microbiològic, químic i físic. Tots aquests paràmetres són analitzats sistemàticament en un laboratori acreditat, d’acord amb allò exigit per la legislació, conforme a la norma ISO 17025.

  Es realitzen també en continu anàlisi de terbolesa, temperatura, ph i sobretot clor lliure de l’aigua de consum en diferents punts de la xarxa de distribució, per assegurar la presència d’una dosi mínima d’aquest component, com a garantia sanitària addicional. 

  Es pot beure l’aigua de l’aixeta? 

  Sens dubte. L’aigua de l’aixeta és potable, és a dir, aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la seva salut. Si existís un problema de potabilitat seria sempre comunicat a la població.  

  Com es determina la composició de l’aigua potable? 

  Per fixar la qualitat que ha de tenir l’aigua de l’aixeta, la Unió Europea, seguint les recomanacions de la Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de determinats components presents en l’aigua. Molts d’aquests no perjudiquen el cos humà –alguns inclús aporten beneficis- i altres, només si estan presents en grans quantitats.

  Per definir els nivells de potabilitat, els investigadors prenen com a base el consum diari d’una persona al llarg de la seva vida –2 litres diaris durant 70 anys- amb uns marges de seguretat molt elevats.

  Qui són els responsables de la qualitat de l’aigua de la meva aixeta?

  El Ministeri de Sanitat i Consum, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, el servei municipal d’aigua, l’empresa subministradora, l'Ajuntament i cada consumidor, que té la responsabilitat de tenir cura de l’aigua potable dintre de la seva propietat, efectuant, per exemple, un correcte manteniment de la seva instal·lació interior.

  És necessari instal·lar dispositius domèstics com els descalcificadors o filtres d’osmosi inversa per millorar la qualitat de l’aigua? 

  L’aigua de l’aixeta és potable i compleix totes les normatives de qualitat establertes per la legislació. Per això, no és necessari adquirir cap dispositiu addicional per tractar aquesta aigua. Sí que s’ha de senyalar que si no s’escullen adequadament aquests dispositius, no es controlen regularment i no es fa el manteniment recomanat, podrien aparèixer riscos per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sodi, etc.).

  Què influeix en el sabor i olor de l’aigua de l’aixeta? 

  L’aigua de consum humà té en la seva composició sals i substàncies que li donen un sabor i olor particular, i que no són nocius per a la salut. Per tant, que l’aigua tingui un determinat gust i olor no ha de considerar-se com a indicador d’aigua no potable. 

  Si l’aigua de casa meva, de sobte, té una aparença, sabor o olor desagradable, es pot beure? 

  En cas que, de forma puntual, la teva aigua surti bruta, amb un sabor o olor desagradables, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre servei d’atenció al client.

  1. CLOR

   Què és el clor? 

   El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat en el món, per la seva efectivitat i fiabilitat per eliminar tot tipus de microbis nocius que l’aigua pugui contenir, les canonades de subministrament o els dipòsits d’emmagatzemament. El clor que s’afegeix a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària –marcada per la legislació- totalment inofensiu per la salut de les persones. Per això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com a desinfectant més indicat per l’aigua.

   De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública.

   Per què la cloració és la tècnica desinfectant més utilitzada en el món per potabilitzar l’aigua?

   Perquè és el mètode que millor garanteix la desinfecció de l’aigua fins que aquesta arriba a les aixetes dels consumidors, impedint que proliferin els agents patògens en els dipòsits d’emmagatzemament i les canonades de subministrament, i per la seva més que comprovada innocuïtat en les concentracions utilitzades. Per això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per l’aigua.

   Quina quantitat de clor té l’aigua de l’aixeta?

   Segons la normativa estatal vigent (Reial Decret 140/2003), transposició de la Directiva Europea 98/83/CE, la concentració de clor en l’aigua per al consum humà no ha de superar 1 mg/l, si bé es tracta d’un paràmetre indicatiu. Encara que la legislació estatal no estableix cap valor mínim per al clor lliure, diferents comunitats autònomes l'han fixat a través dels seus plans de vigilància, en la majoria dels casos, en un valor de 0,2 mg/l.

   Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència en l’aigua i de la temperatura, entre altres factors, el seu nivell es controla per tota la xarxa de distribució. D’aquesta manera, si durant el recorregut fins a les llars dels consumidors, el nivell d’aquest component baixa del límit indicatiu establert, des de la pròpia xarxa de distribució es dosifiquen petites quantitats de clor (recloracions) per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

   És perjudicial per la salut?

   L'OMS senyala que, en les concentracions establertes per la legislació, el clor és totalment inofensiu per a la salut. Les concentracions màximes d’aquest component en l’aigua de l’aixeta establertes per aquesta organització garanteixen que no comporti cap risc per a la salut.

   De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública ja que, pel seu alt poder letal contra bacteris i altres microorganismes, ha contribuït a prevenir i eradicar moltes malalties de transmissió hídrica. La presència d’una dosi correcta de clor després del tractament de l’aigua no comporta cap risc per a la salut i confereix a l’aigua un efecte de protecció davant contaminants, a més de ser un indicador de la seva correcta desinfecció. 

   Per què jo noto un gust que no m'agrada en l'aigua i altres persones no?

   L'aigua conté certes substàncies dissoltes, que s'han incorporat a la natura, que li confereixen un sabor característic. Això és el natural. Aquestes substàncies dissoltes depenen principalment, entre altres factors, de l'origen de l'aigua (subterrani, superficial o marí) i de la composició geològica del terreny per la qual discorre l'aigua.

   El gust es nota en canviar de tipus d'aigua, ja que passem d'una aigua a la qual estem acostumats a una altra a la que no ho som.

  2. DURESA

   Què origina la duresa de l’aigua? 

   L’aigua adquireix el calci i magnesi que determinen la seva duresa en el seu contacte amb els diferents tipus de terrenys pels quals circula el riu o l’aqüífer d’on procedeix. Per tant, el grau de duresa de l’aigua depèn del caràcter geològic del sòl que travessa en el seu origen. Així, un sòl calcari genera majors continguts de calci que un sòl granític. 

   Les aigües dures són bones per la salut?

   La duresa de l’aigua de l’aixeta no suposa cap perill per a la salut humana, sinó tot el contrari: el calci i el magnesi que caracteritzen la duresa de l’aigua són essencials per a la salut.

   Una dieta rica en calci és fonamental per a la formació i el manteniment del teixit ossi, el funcionament correcte del sistema cardiovascular i la secreció d’hormones. Amb l’edat, es pot produir una pèrdua de massa òssia i apareixen problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una ingesta elevada de calci.

   A l’actualitat, l’aigua s’ha convertit en una font significativa d’ingesta de calci, considerant que el consum de làctics ha disminuït. Així, el consum diari d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta aporta entre un 7% i un 15% de la quantitat diària recomanada d’aquest nutrient. A més, el calci exerceix un paper important des del punt de vista dels requeriments nutricionals diaris dels nens, i s’estima que l’aigua de l’aixeta aporti entre el 15% i el 20% del calci diari necessari en la dieta dels nens i els adolescents.

   El magnesi és indispensable per a nombroses funcions cel·lulars, així com per a la mineralització òssia, la transmissió de l’activitat neuromuscular i del sistema nerviós central, i la funció cardíaca.

   Com es mesura la duresa de l’aigua?

   La duresa de l’aigua es sol expressar a través de la concentració de carbonat càlcic (CaCO3) de l’aigua.

   Per això, segons el grau de duresa, existeixen diferents classificacions de les aigües. Una de les més utilitzades és l’escala Merck:

   0 – 79 mg CaCO3/l…………………………. Aigua molt tova

    80 – 149 mg CaCO3/l……………………  Aigua tova

   150 – 329 mg CaCO3/l…………………… Aigua semidura

   330 – 549 mg CaCO3/l…………………… Aigua dura

   Más de 550 mg CaCO3/l……………….. Aigua molt dura

   La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (ºFH) o en graus alemanys (ªDH). L’equivalència entre aquestes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat càlcic és la següent:

   1 ºFH = 10 mg CaCO3/l

   1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

   Necessito saber la duresa de l’aigua per programar el rentavaixeles, on la puc consultar?

   Per saber la duresa de l’aigua accedeix a l’apartat de Qualitat de l’Aigua seleccionant el teu municipi al cercador o ens la pots sol·licitar a través de l’apartat de Contacta de l’oficina virtual.

  3. NITRATS

   D’on venen els nitrats?

   Els nitrats són un component natural necessari per a l’organisme humà i imprescindible per al nostre metabolisme i la nostra sang, ingerim aquest tipus de sals a través d’espècies vegetals com bledes, espinacs o enciams, a través de l’aigua que consumim i inclús s’utilitzen en alimentació com a conservant.

   Hi ha nitrats a l’aigua?

   La concentració de nitrats a l’aigua superficial i a la subterrània sol ser baixa, entre 5 i 10 mg/l.

   En algunes poblacions assoleix puntualment nivells més elevats, degut per exemple, a la contaminació provocada per explotacions agrícoles o d’aigües residuals ramaderes.

   Pot ser perjudicial per a la salut?

   Com tot component de la nostra dieta, hi ha una ingesta mínima adequada de nitrats i un màxim a partir del qual poden ser perjudicials per a la salut.

   La legislació confirma un valor màxim orientatiu de 50 mg/l de nitrats en l’aigua de l’aixeta. No obstant, la dosi diària admissible per una persona de condicions normals és de 219 mg/dia*. En quantitats més elevades els nitrats poden provocar alteracions de la capacitat de transport d’oxigen en sang (metalhemoglobinemia).

   *per a una persona de 60 kg. 2 litres d’aigua al dia amb un contingut de nitrats de 50 mg/l, aportarien únicament 100 mg/ dia a la seva dieta.

   Ens afecten a tots per igual?

   Hi ha grups de població més sensibles a un excés de nitrats. El més vulnerable és el dels lactants menors de tres mesos que s’alimenten exclusivament a través de llet artificial, per raons específiques de la seva dieta alimentària i estat metabòlic. 

   A més, han de tenir especial precaució les dones embarassades i persones amb hemoglobina anòmala, és a dir, grups als quals es recomana tenir cert control de la seva dieta per raons específiques.

   Es pot utilitzar aigua que contingui més nitrats del que estableix la legislació?

   Es recomana als grups sensibles que s’abstinguin de consumir aigua per beure o cuinar quan es superi el valor màxim orientatiu de nitrats de 50 mg/l.

   No es limita, no obstant, la seva utilització per altres usos domèstics, com dutxar-se, rentar la roba i els utensilis de cuina i inclús netejar fruita o verdura.

   Què passaria si l’aigua de la nostra comunitat superés en algun moment el límit de nitrats?

   Si en els controls en continu de la qualitat de l’aigua es detectés que s’ha superat el límit de nitrats establert per la legislació vigent, s’informaria immediatament a la població i a l’autoritat sanitària. A més, mentre s’intentés trobar una solució de tractament o recurs alternatiu, es reforçarien els controls analítics en les àrees afectades.

 2. 2
  SALUT

  Beure 1,5 litres d’aigua al dia són suficients? 

  És difícil establir la quantitat d’aigua que una persona ha de beure diàriament, ja que les necessitats solen variar en funció de diferents factors, com l’activitat física, el clima, l’edat i el sexe, entre altres.

  El consum recomanat d’aigua per a les persones adultes sanes és d’1 ml per cada kilocaloria que s’ingereix al dia, és a dir, entre 2 i 3 litres d’aigua diàriament.

  D’aquesta quantitat, entre el 75 i el 80% ha d’obtenir-se de les begudes (principalment, aigua, llet, sucs, infusions, brous, etc.), mentre que el 20 o 25% restant ha de procedir d’aliments sòlids, com la fruita i les verdures.

  Saps com es recomana començar i acabar el dia? 

  Mentre dormim, perdem aigua. Per tant, és recomanable beure al menys un got d’aigua abans d’anar-se a dormir i un altre a l’aixecar-se.

  Per què hem d’estar ben hidratats? 

  Al transpirar, el nostre cos perd aigua i sals minerals. El 99% de la nostra suor és simplement aigua, però també trobem minerals, com el sodi, el potassi, el magnesi i el ferro.

  Una bona hidratació permet recuperar els valors d’aigua que l’organisme necessita i evita certs trastorns, com vòmits, mals de cap, cansament, pell seca, etc., símptomes propis de la deshidratació.

  Saps per què no hem d’esperar a tenir set per beure aigua? 

  La pèrdua d’aigua que pateix el cos diàriament (més de 2 litres), ha de ser reemplaçada el més ràpid possible per evitar que comenci el procés de deshidratació.

  Per això, és molt important que no esperem a tenir la sensació de set per beure aigua, ja que aquest símptoma és una característica pròpia de la deshidratació.

  S’ha de beure més aigua al fer exercici? 

  Beure mig litre d’aigua dues hores abans de fer exercici és fonamental per tenir una hidratació adequada i donar temps al cos per eliminar l’excedent d’aigua ingerida.

  Durant l’exercici, és recomanable hidratar-se a intervals regulars per a recuperar tota l’aigua que es perd a través de la suor. Després de l’exercici, és de vital importància beure aigua per una recuperació adequada.

  L’aigua de l’aixeta és bona per un atleta d’elit? 

  Sí, l’aigua de l’aixeta és bona per un atleta d’elit i per a qualsevol persona que faci esport.

  Els nens poden beure aigua de l’aixeta? 

  L’aigua de l’aixeta és saludable per a adults i per a nens. És important que els nens realitzin parades obligatòries en els entrenaments o jocs per beure la quantitat d’aigua suficient i hidratar-se.

  Les persones grans han d’hidratar-se més? 

  En el cas de les persones grans, és fonamental controlar el consum d’aigua, ja que amb l’edat es produeixen canvis en la funció renal i una disminució important de la sensació de set.

  Sabies que es recomana beure més aigua si tenim la grip o diarrea? 

  El refredat comú, la grip i les diarrees porten freqüentment a la deshidratació, per la qual cosa en aquests estats és necessari beure aigua regularment.

 3. 3
  ÚS RACIONAL DE L'AIGUA

  Per què és millor dutxar-se que banyar-se? 

  És millor dutxar-se perquè en cada minut que passem sota la dutxa amb l’aixeta oberta podem gastar fins a uns 10 litres d’aigua. 

  Quines plantes són les que requereixen un menor consum d’aigua? 

  Les plantes que requereixen un menor consum d’aigua són els arbustos, les plantes autòctones i les resistents. Són plantes igualment boniques i consumeixen menys aigua.

  Quina és la millor hora per regar el jardí? 

  A primera hora del matí o al vespre ja que aprofitem més l’aigua perquè no s’evapora tan ràpidament.

  Després de cuinar, on llenço l’oli? 

  S'aconsella retirar l'oli de la paella amb paper absorbent i llençar-lo a les escombraries.

  Recomanem dipositar l'oli usat en els llocs destinats per a la seva recollida i / o reciclatge, i evitar tirar-lo per l'aigüera ja que l'oli i l'aigua no es barregen i resulta molt difícil eliminar-lo a les depuradores.

  Per què no es recomana llençar la pintura per l’aigüera?

  No es recomana perquè la pintura és un material molt contaminant. T’aconsellem que la deixis assecar fins a obtenir una massa sòlida i que la portis als centres de recollida municipals.

  I les burilles, les podem llençar per l'inodor?

  No llencis les burilles per l'inodor perquè contenen nicotina i quitrà, substàncies que es dissolen fàcilment en l’aigua i que són contaminants, inclús en petites concentracions i resulta molt difícil eliminar-ho en el procés de depuració. Llença les restes de les cigarretes a les escombraries una vegada estiguin ben apagades. 

  Quins altres materials no convé llençar per l'inodor? 

  Els plàstics, les gases, les compreses, els preservatius i les tovalloletes humides no s’han de llençar pel lavabo, ja que si es llencen al lavabo poden obstruir les canonades i afectar l’entrada de l’aigua residual en les depuradores. T’aconsellem que col·loquis un petit contenidor en el bany per llençar aquests residus sòlids. 

 4. 4
  AJUTS, BONIFICACIONS I DIFICULTATS DE PAGAMENT

  On puc consultar les tarifes d’aplicació en el meu municipi? 

  A través del cercador de municipis del nostre web, pots accedir a la informació específica del teu municipi. Allà pots consultar les tarifes vigents així com les possibles bonificacions que hi hagi disponibles.

  Així mateix, en el peu de pàgina de les factures periòdiques disposes de la informació sobre la publicació de les tarifes en els butlletins oficials de la província, per consultar en la pròpia web oficial.

  Som família nombrosa, puc obtenir alguna bonificació?

  A través del cercador podràs consultar la possible existència de bonificacions aplicables en funció del número d’usuaris del domicili de subministrament.

  En cas de dubte, contacta amb nosaltres a través dels canals d’atenció al client.

  Quines ajudes o bonificacions puc tenir?

  A través del cercador pots conèixer l’existència de possibles ajuts o bonificacions aplicables en funció de la situació social del titular del contracte.

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa't en contacte amb nosaltres, a través dels canals d’atenció al client.

  Què faig si rebo un avís de tall de subministrament i no puc fer front al deute?

  Contacta amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

  Em poden tallar el subministrament per falta de pagament?

  Les gestions d’impagats del Servei, es realitzen conforme a allò establert en la normativa vigent, ja sigui en el reglament, ordenances, etc.

  En cas de rebre una notificació d’avís de tall, i no puguis fer front a la teva factura, contacta amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client, i estudiarem el teu cas.

 5. 5
  CONSUM I FACTURA

  He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat en el tram més alt, què vol dir això?

  La tarifa d’aigua inclou una quota fixa de servei i una quota variable de consum, aquesta segona, s’aplica per trams de consum, per incentivar un ús eficient de l’aigua, premiant els usos més responsables i penalitzant l’ús excessiu de l’aigua, a través de l’assignació d’un preu per m3, que s’incrementa a mesura que es va superant cada tram.

  Així mateix, en cas que hagis tingut un consum motivat per una fuita d’aigua de forma inadvertida, amb motiu d’un trencament fortuït en la teva instal·lació interior, consulta al teu municipi des del Cercador de municipis, l’existència de les possibles bonificacions.

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres, a través dels canals d’atenció al client.

  El meu consum d’aigua és zero i no obstant això estic pagant quota de servei, per què?

  La tarifa d’aigua, inclou una quota variable de consum i quota fixa de servei, aquesta segona s’aplica per garantir la disponibilitat immediata i l’accés permanent al servei de l’aigua, i té un import fixe, per cada període de facturació, que s’aplica segons el tipus del diàmetre del comptador.

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres, a través dels canals d’atenció al client.

  No entenc la factura de l’aigua, què es paga exactament?

  Els contractes d’alta en el subministrament d’aigua potable, estan subjectes a les tarifes corresponents en base a la legislació vigent. Generalment, la factura del servei sol incloure les tarifes d’aigua, conservació del comptador i clavegueram, de les quals en la gran majoria de casos el titular és la concessionària del servei. Per altra banda, també s’inclouen taxes ambientals, en concepte de Cànons, el titular dels quals és el Govern de les Illes Balears, i per últim, també pot portar inclosa la taxa d’escombraries, amb titularitat municipal. Per la qual cosa l’import final de la factura, generalment entre el 35% i el 50%, es correspon amb la tarifa de l’aigua, repartint-se la resta entre impostos (IVA), tributs, etc.

  Així mateix, en la factura del teu domicili de subministrament, s’inclou tant la informació dels diferents conceptes d’aplicació, en els quals podràs identificar la titularitat dels mateixos, com la informació de les publicacions en els butlletins oficials de les tarifes que li apliquen, per a la teva consulta en el cas que ho estimis necessari.

  Si desitges rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres, a través dels canals d’atenció al client.

  Què puc fer si no estic d’acord amb la lectura del meu comptador?

  Pots revisar lliurement les teves lectures. En cas de disconformitat pots dirigir-te a Hidrobal per sol·licitar una revisió de la lectura. Aquesta revisió és gratuïta. 

 6. 6
  SERVEI

  He comprat el meu primer habitatge, he de donar d'alta l'aigua?

  Sí, has de donar-la d'alta. Pots trucar al nostre Centre d'Atenció Telefònica, fer la sol·licitud a través de l'oficina virtual o bé passar-te per les nostres oficines.

  Si pateixo una avaria, on he de trucar?

  A més del CAT, Centre d'Atenció al Client, al 902 250 070, hi ha una oficina tècnica per a qualsevol anomalia o incidència en el servei, està oberta les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. El seu telèfon és el 900 304 070.

  Com puc donar de baixa el servei d'aigua?

  Si vols demanar la baixa del servei, pots fer-ho a través de l'oficina virtual o presentar la següent documentació a les nostres oficines:

  • DNI o NIF
  • Lectura del Comptador
  • Quan no coincideixin peticionari i titular, se sol·licitarà a més, fotocòpia del DNI o document acreditatiu similar del peticionari i una "declaració d'autorització" signada pel mateix. Es podrà realitzar una baixa mitjançant sol·licitud escrita.

  Un cop tinguis la documentació preparada pots accedir al "Contacta" de la nostra oficina virtual, trucar al Centre d'Atenció al Client, CAT, al 902 250 070 o presentar-la directament a les nostres oficines.

  Sóc promotor d'habitatges, puc sol·licitar una connexió d'aigua o clavegueram?

  Per sol·licitar una connexió d'aigua o clavegueram, o si ho desitges, un informe previ per a la llicència d'obres, necessites presentar la següent documentació (aquestes sol·licituds inclouen també un pressupost):

  • DNI, CIF o NIF
  • Plànol de situació de la finca
  • Plànols d'instal·lació de Fontaneria i Desguassos (per a sol·licituds de més d'un habitatge)

  Què he de fer per canviar el titular del servei?

  En el cas que es tracti d'un habitatge cal presentar:

  • DNI o NIF
  • Núm. de compte per a la domiciliació de rebuts
  • Escriptura en propietat, contracte de compra o arrendament del local i autorització del propietari.
  • Lectura del comptador